Sångsällskapet Sonora ger
Sonora Kök & Bar
En konsert om
Ditt stamhak där nästan allt är som vanligt…
Redbergsteatern Örngatan 6, Gbg

Lördag  18/11 kl. 18.00
Söndag 19/11 kl. 15.00 & 18.00

Biljetter 180 kr beställes via sonorabiljett@gmail.com